Výhody systému Bonega:

– jeden rádiový prístroj pre oba vodomery

– Nezávislá výmena –overovanie vodomerov

– životnosť batérie 12 rokov čo je 3 overovacie obdobia na teplú vodu a 2 obdobia na studenú vodu

– magneticky neovplyvniteľné

– možnosť montáže vodomera a následne s odstupom času montáž rádiového vysielača

– obstarávacie náklady vysielača sa rozpočítavajú až na 12 rokov.

– Využívanie frekvencie zariadení Bluetooth a tým menšie rušenie okolia

– investičné náklady sú nižšie pretože je vysielacia jednotka použitá pre dve meradlá a na 12 rokov.

Všetky typy ponúkaných meradiel:

– Umožňujú doplnenie o bezdrôtový prenos GSM až do sídla správcovskej spoločnosti.

– Vodomery umožňujú aj vizuálny odpočet pre osobitné prípady podozrenia alebo manipulácie s vodomermi.

– Ponúkame ucelené systémy pre meranie a bezdrôtové odčítanie všetkých meradiel v objekte ako sú vodomery, PRVN na vykurovacích telesách, kompaktných meračov tepla. Vďaka ucelenému systému odpadá niekoľko násobná návšteva domu a tým nižšie náklady spojené s odčítaním zariadení.

– V prípade požiadavky zabezpečujeme dodávateľský odpočet meracích zariadení, prípadne aj spracovanie rozpočítania nákladov.

Vodomer BONEGA prekračuje normu odolnosti voči ovplyvneniu magnetom EN-14154-3:2005 o 940 až 1 300 %. Trieda presnosti merania je v triede B, avšak svoje parametre má ďaleko v triede C (najpresnejšia trieda merania)( http://www.bonega.cz/vodomery/index.htm).

Záručná doba : na vodomer BONEGA 4/6 rokov.