HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE

 

Je Váš byt nedokurovaný, alebo prekurovaný? Musíte otvárať okná a vetrať na to, aby ste znížili teplotu v miestnosti, lebo ju nedokážete regulovať inak? Platíte príliš mnoho peňazí za teplo v porovnaní so zateplenými a hydraulicky vyregulovanými bytovými domami?

Riešením pre Vás je hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy, ktoré v spolupráci so systémom merania a spravodlivého rozpočítania vykurovacích nákladov dokáže ušetriť až 15-30 % nákladov za vykurovanie pri návratnosti investície približne do troch rokov (s rastúcimi cenami energii sa návratnosť ešte viac zrýchľuje). Pritom samotná fyzická inštalácia tohto systému si vyžaduje približne 8 hodín na jeden vchod pri 7 poschodovom bytovom dome.

V prípade, že ešte nemáte hydraulicky vyváženú vykurovaciu sústavu, nemáte možnosť aktívne ovplyvňovať dodávku tepla (teda fakturačnej jednotky) od dodávateľa tepla. Ten vykuruje Váš dom podľa najslabšieho článku v dome a to bytu na náveternej severnej strane nad pivnicami alebo pod strechou. Tento byt musí dosahovať priemernú teplotu aspoň 21-22 °C. Ostatné byty v dome z pravidla dosahujú vyššiu vnútornú teplotu a užívatelia nemajú možnosť ju inak regulovať ako vetraním (takýmto spôsobom z domu unikne 30-50% tepla!).

A čo znamená takéto vetranie? Únik a zbytočné plytvanie fakturačnej jednotky, teda teplom, ktoré musia všetci obyvatelia bytového domu zaplatiť. Avšak nakoľko nemajú užívatelia domu kvôli zastaranej technológii vykurovacej sústavy inú možnosť, je to bežná prax. Nehovoriac o vzniknutej nespravodlivosti, keď za rovnakú zaplatenú cenu za dodané teplo ho majú byty na prízemí (nedokurované) omnoho menej ako byty na horných poschodiach (prekurované). Túto nelogickosť nebolo v minulosti potrebné riešiť, nakoľko boli nízke ceny za dodané teplo. V súčasnej dobe a pri súčasných cenách tepla je to však problém, ktorý Vás vyjde dosť draho, ak sa ho rozhodnete ignorovať.

Jedným z hlavných cieľov hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy je vytvorenie možnosti každému užívateľovi bytového domu dosiahnuť rovnakú teplotu v každom byte v dome. Užívatelia si odteraz budú môcť sami regulovať, na akú teplotu sa bude vykurovať ich byt, podľa ich vlastných nárokov na tepelnú pohodu.

Avšak druhá veľmi významná úloha hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy je obmedzenie dodávky vykurovacieho média na vstupe do domu v závislosti na skutočnej potrebe domu. Ak teraz už “priškrtíte” ventil, vykurovacia voda sa nenatlačí do okolitých radiátorov, ako by sa to stalo pred inštaláciou hydraulického vyváženia, ale dynamicky sa obmedzí prietok vykurovacej vody na vstupe do objektu. Čiže vlastne vytvoríte možnosť aktívne šetriť peniaze.

Pozor! Možnosť šetriť neznamená, že aj ušetríte! Treba aj chcieť šetriť. Hydraulické vyregulovanie Vám síce vytvorí možnosť šetriť, avšak pokiaľ nie je každý užívateľ bytového domu osobne angažovaný a motivovaný, je výsledok investície do HV minimálny. Túto motiváciu v každom užívateľovi vzbudí systém merania a systém spravodlivého rozúčtovania vykurovacích nákladov.

Máme skúsenosti, že pokiaľ nenainštalujeme na radiátory v byte pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ostávajú ventily naplno otvorené. V okamihu aktivácie PRVN okamžite užívatelia “priškrcujú” termostatické ventily, pretože “už sa im to počíta”. Pomerové rozdeľovače teda vytvárajú nielen psychologický efekt, ale aj praktický. Všetci užívatelia bytového domu budú motivovaní k šetreniu, čo pozitívne ovplyvní celkové množstvo dodaného tepla do Vášho domu a tým sa znížia aj celkové fakturačné náklady za vykurovanie.

Avšak ani toto všetko nemusí byť zárukou relatívnej spokojnosti obyvateľov Vášho domu. Ak máte nespravodlivý systém rozpočítavania nákladov za teplo, ktorý navyše ani neodráža fyzikálne zákony, ktorý je len prostým, ničím nepodloženým odhadom pomeru základnej a spotrebnej zložky, môžu vznikať spory a nespokojnosť.

Základným princípom a heslom našej firmy enetherm je “nekupujte pomerové rozdeľovače, kupujte spravodlivý systém rozpočítavania nákladov.”