Produkty

Meranie a regulácia
Vodomery, merače tepla
Rozvody a sanita
Alternatívne zdroje energie
Ďiaľkové prenosy údajov

Služby

Služby odpočtu a rozpočítania
Energetické služby a poradenstvo
Certifikácia budov
Stavebné činnosti

Tipy a návody

Máte hydraulicky vyváženú vykurovaciu sústavu,
nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích
nákladov a optimálny systém rozpočítavania
nákladov na vykurovanie, ale stále cítite,
že za teplo platíte priveľa?

VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI ENETHERM, SPOL. S R. O.

Naša spoločnosť sa profesionálne zaoberá dodávkami v oblasti zabezpečenia dodávok tepla, teplej a studenej vody

pre bytovo-komunálnu sféru a to od dodávok zdrojov tepla, cez zabezpečenie transportu a rovnomerné rozdelenie medzi

odberateľov, meranie u odberateľov až po spravodlivé rozdelenie nákladov medzi užívateľov.

Naša práca vychádza z dlhoročných skúseností a podieľame sa na šírení a oboznamovaní s problematikou merania a rozpočítania

nákladov medzi užívateľmi a taktiež medzi odborníkmi najmä na najväčších slovenských konferenciách.